Tworzenie Etykiety w MS Word z kodem kreskowym przy pomocy TEC-IT 

                    Akademia Przyszłości jest wolontariatem pomagającym dzieciom w osiąganiu lepszych wyników w nauce oraz poznawaniu swoich mocnych stron. Przez dwa lata spędzone w Akademii tworzyłam dział IT, współpracowałam z wspaniałymi ludźmi nabierając doświadczenia z bazami danych.

                    Pani Lucyna, właścicielka przepięknie pachnącej piekarni 'Ziarenko' w której odkryjemy same znakomitości, zyskała umiejętności obsługi systemu operacyjnego Windows 8.1 oraz pakietu biurowego Microsoft Office 2013.

                    Szkolenie z zakresu obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego Microsoft Office omówiliśmy w stopniu zaawansowanym, zaś wbudowany język VBA opracowaliśmy w stopniu podstawowym z Panią Marią, właścicielką firmy przygotowującej do uprawnień technicznych oraz aktywną działaczką stwarzyszenia SIMP. Na prośbę Pani Dyrektor nawiązaliśmy dalszą współpracę, gdzie piszę sprawozdania oraz raporty w aplikacjach SIO oraz GUS.

                    Pracując w Ceri International – centrum outsourcingowym świadczącym usługi business to business, głównie dla sektora finansowego np. procesy bankowe, oprogramowanie. Nabywam doświadczenia pracy pod presją czasu oraz pracy w dużych zespołach.